Login

SOM - Campagnedag PVF 3.0 - 13 november 2018

SOM CAMPAGNEDAG PVF 3.0 samengevat

Lindepoort, Mechelen

Welkom vanaf 9u30

De matinée van 10u tot 12u

Iedereen welkom, leden en niet-leden, en verplicht gratis inschrijven voor de matinée doe je hier

De SOM-familievoorstelling aanvang 12u30

Hiervoor inschrijven doe je onderaan, enkel voor leden.

Bij een broodje word je gewikt en gewogen. Je inschaling bepaalt waar je als eerste terecht komt.

2 workshops kunst- & vliegwerk

Einde voorstelling 16u30: Je gaat naar huis met een duidelijk zicht op je onderneming en kan de volgende dag al aan de slag met concreet advies! 

PROGRAMMA

In het voormiddaggedeelte nodigen we graag iedereen uit die bij persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap betrokken is. We gaan op zoek naar het antwoord op de vraag: Hoe kunnen we samen PVF doen slagen zodat iedereen de juiste zorg heeft op het moment dat hij dat nodig heeft? ‚Äč

Naast de klacht dat er te weinig geld is, en dat de wachtlijst groeit, belichten we de struikelblokken in het systeem. Waar loopt het mis zodat mensen worden gedwongen hun budget op individueel niveau te maximaliseren zodat het tekort nog nijpender wordt? Het systeem legt nadruk op autonomie en eigen regie, maar het is dansen op een slappe koord: Deze keuze zet het recht op zorg onder druk en solidariteit verdwijnt. Hoe kunnen we met het hele werkveld met alle actoren alle personen met een handicap de juiste zorg en ondersteuning bieden?

Tijdens deze voorstelling laten we verschillende spelers hun verhaal doen, in woorden en beelden. SOM wilt niet te lang blijven stilstaan bij wat niet werkt, maar reikt een toekomstperspectief en concrete oplossingen aan. Vanaf vandaag willen we iedereen aansporen de mouwen op te stropen en hiermee aan de slag te gaan.  We hopen met alle betrokkenen de komende tijd in dialoog te gaan om samen de contouren van een betere PVF uit te tekenen: PVF 3.0!

‘SOM heeft een duidelijke visie welke bijsturingen er moeten gebeuren en neemt iedereen mee in dit verhaal. Sociaal ondernemen is een zaak van velen’

Tijdens de voormiddag is iedereen welkom. We presenteren onze visie en stellen bijsturingen voor: heilige huisjes sneuvelen en nodigen uit tot overleg.

Uitzwaai van de niet-leden, gevolgd door de lunch.

----------------------------------------------------

In de SOM-familievoorstelling-namiddag staan de sociale ondernemers zelf in de arena en leren we de trucs om de ballen in de lucht te houden om een meerwaarde te kunnen blijven bieden aan zorg en ondersteuning voor personen met een handicap.

We houden 2 workshops waaraan iedereen wisselend deelneemt.

Moore Stephens neemt je trapeze-gewijs mee en biedt tools&tricks, een vangnet dat je helpt los te laten.  De insteek van deze workshop is financieel economisch en geeft je, op basis van de ervaringen bij een aantal vergunde aanbieders, zicht op de draaiknoppen in het financieel beleid. Je leert met persoonsvolgende financiering een solide financiële basis te behouden voor maatschappelijke doelstellingen.

Hefboom geeft richting aan beweging, concentreert noden en interesses en bewaakt het evenwicht van je organisatie. Je krijgt ondersteuning om je organisatie in kaart te brengen, zodat je snel inzicht krijgt over waar nog werk aan de winkel is om meer impact te bereiken. Het triple-layer model helpt de keuzes en de ambities te visualiseren en geeft handvaten om zelf aan de slag te gaan.

Door actief te participeren aan de sessies ontdek je aandachtspunten. We brengen ze samen en verdiepen ons hier verder in. In deze afsluitende sessie ontmoet je organisaties die met gelijke thema’s aan de slag zijn en inspireren jullie elkaar, onder begeleiding van de workshopbegeleiders.

Alle deelnemers aan de SOM-familievoorstelling schrijven zich hieronder een tweede keer in.

Kostprijs lunch en namiddag: € 80 pp, tweede deelnemer € 70.

Er kunnen 60 personen deelnemen in de namiddag. We hanteren een maximum van 2 per voorziening.

vragen of bedenkingen

Registreren

Inschrijvingen open tot
woensdag 14 nov 2018