Login

Ouderenzorg

Ouderenzorg  is er voor senioren die omwille van fysieke, psychische of sociale redenen kiezen voor een tijdelijk of permanent verblijf in een collectieve woonvorm.

Voorbeelden van residentiële ouderenvoorzieningen zijn woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra, dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging, serviceflatgebouwen & woningcomplexen met dienstverlening en groepen van assistentiewoningen.