Login

Werkgroep Klimaat

De meeste wetenschappers zijn het erover eens. Er zijn voortdurend klimaatveranderingen geweest maar de huidige toename van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer en van de gemiddelde globale temperatuur is ongezien en te wijten aan menselijke activiteiten.

Iedereen kan en moet het verschil maken om de klimaatverandering tegen te gaan. Ook SOM zet er haar schouders onder. Op 12 januari 2017 heeft SOM samen met andere koepelorganisaties het signaal gegeven de klimaatverandering te willen aanpakken en een engagementsverklaring ondertekend. SOM participeert aan de WG Klimaatfonds onder aansturing van de afdeling VIPA.

Tevens werd een SOM Werkgroep Klimaat opgericht. Deze werkgroep, waarin leden uit diverse sectoren zijn vertegenwoordigd, wil actief bijdragen aan de realisatie van de klimaatengagementen door de  SOM-leden door expertise over energiebesparende en klimaatvriendelijke maatregelen te delen.  

 

Voor vragen 

Contacteer Erik Liégeois, stafmedewerker 

Nuttige documenten
en links

www.vlaamseklimaat top.be

Engagementsverklaring klimaat sector WVG

 

WG Klimaatfonds