Login

Intersectorale belangenbehartiging

Als werkgeversorganisatie behartigt SOM de sectorale en intersectorale belangen van de aangesloten organisaties met betrekking tot o.a. regelgeving, erkennings- en subsidiëringsbeleid, tewerkstelling van personeel, organisatorische aspecten, vernieuwing, …, door onder meer visieontwikkeling en beleidsbeïnvloeding ten aanzien van de bevoegde overheden, instanties en organisaties.

SOM is voor de leden en externe partners (overheid, middenveldorganisaties, politici, ….)  het progressief en pluralistisch referentie-  en aanspreekpunt voor beïnvloeding en het bepalen van het welzijns- en gezondheidsbeleid. Vanuit een duidelijke visie op de organisatie van de welzijns- en gezondheidzorg binnen Vlaanderen en Brussel vertaalt SOM dit naar hoe regelgeving en financiering dient te gebeuren.