Login

Sociaal overleg 

SOM vertegenwoordigt de aangesloten leden en behartigt als erkende representatieve werkgeversorganisatie hun belangen in de verscheidene organen van het sociaal overleg.

SOM zetelt in de Paritaire Comités 319, 319.01, 327, 330, 331 en 337 en de daarmee gelieerde Fondsen Sociale Maribel, Sociale Fondsen Risicogroepen en Fondsen voor de tweede pensioenpijler.

Daarnaast maakt SOM deel uit van het bestuur van

  • intersectorale werkgeverskoepels
  • de koepels van de fondsen sociale maribel en risicogroepen
  • de pensioenfondsen
  • VIVO, IF.IC en KCSE

De dienstverlening aan de aangesloten ondernemingen geschiedt door overleg, beleidsontwikkeling, informatieverstrekking en adviesverlening inzake werkgeversmateries en sociaal overleg.