Login

Wonen - welzijn

De toegang tot een betaalbare en kwalitatieve woning wordt alvast aan de onderkant van de private woningmarkt niet gewaarborgd via het marktmechanisme. De SOM ijvert samen met de leden huurdersbonden en sociale verhuurkantoren er voor om deze rechten ook voor de lagere inkomensgroepen te garanderen. Concrete actiepunten waar SOM werk van maakt:

  • een stimuleringsbeleid voor de uitbreiding van de private huurmarkt met betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen;
  • de keuze voor de uitwerking van een duidelijk concept van sociale huur waarbij kansengroepen, o.a. ouderen, personen met beperkingen een inclusieve en duurzame woonzekerheid gegarandeerd wordt en waarbij indien nodig een aangepaste begeleiding kan verzekerd worden;
  • de preventie van dak- en thuisloosheid.

Voor meer info HUURpunt en Vlaams Huurdersplatform