Login

Werk - welzijn

SOM kiest voor werk op maat en arbeidszorg waarbij de link tussen werk en welzijn heel duidelijk wordt gelegd. De sociale tewerkstelling, beschutte werkplaatsen en arbeidszorginitiatieven zijn  initiatieven die een alternatief bieden voor een te sterke economische visie op activering. Hierbij richten de initiatieven zich vooral op de mensen die uit de boot vallen en voor wie betaalde arbeid niet altijd mogelijk is. Het zijn initiatieven die een op maatgerichte maatschappelijke participatie mogelijk maken. Arbeid, betaald of onbetaald, en arbeidsmatige activiteiten moeten mogelijk en toegankelijk zijn voor al wie wil werken en een maatschappelijke bijdrage wil leveren, onder welke vorm dan ook.

Arbeidszorg biedt onbezoldigde arbeidsmatige activiteiten aan voor personen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschermde tewerkstellingscircuit, waarbij de betrokkenen verder hun vervangingsinkomen blijven ontvangen. Arbeidszorg bevindt zich op een continuüm tussen zorg en arbeid en kenmerkt zich door een individuele begeleiding op vraag en maat van de arbeidszorgmedewerker en rekening houdend met diens mogelijkheden.

SOM kiest voor een beleid dat de toegang tot betaalde arbeid mogelijk maakt voor iedereen die dit wenst. Ook promoot de organisatie een inclusieve samenleving en een participatie op vlak van arbeid waar zo veel mogelijk 'gewoon' wordt gewerkt.

Voor leden die het beleid rond werk – welzijn nauwer wensen op te volgen vinden meer info op werkgroep werk op maat - arbeidszorg