Login

Vrijwilligerswerk

Voor de socialprofitondernemingen is het vrijwilligerswerk in het kader van de subsidiariteit en de vermaatschappelijking van de zorg binnen de welzijns- en gezondheidssectoren van groot belang. Het maakt enerzijds de dienstverlening betaalbaar voor de gebruiker en anderzijds geeft de inzet van vrijwilligers binnen een socialprofitorganisatie een maatschappelijke meerwaarde. Investeren in vrijwilligerswerk is een versterking van de sociale cohesie en de opbouw van sociaal kapitaal in de samenleving. Bovendien voorkomt het dat mensen op sociaal vlak uit de boot vallen en nadien moeten worden opgevist in de hulpverlening of zelfs buiten het bereik van de hulpverlening terecht komen. Dat is wat de socialprofitondernemingen voor ogen hebben en waar de SOM met haar leden op inzet. Dit doet ze door ondersteuning van organisaties die vrijwilligers engageren, zodat zij hun vrijwilligers daadwerkelijk kunnen begeleiden, hen degelijk kunnen beschermen, opleiden en vormen.

Voor meer info over vrijwilligerswerk.

Voor vragen en ondersteuning van leden mail ons.