Login

Staatshervorming

In het kader van het federaal regeerakkoord van december 2011 werd beslist tot de overheveling van een aantal bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten. Ook in de gezondheidszorg en hulp aan personen worden een aanzienlijk aantal bevoegdheden overgedragen aan de deelstaten.

Deze overhevelingen kunnen zeer verregaande gevolgen hebben, zowel budgettair als inhoudelijk. Dit stelt Vlaanderen dan ook voor belangrijke beleids-, beheers- en financieringsvraagstukken.

SOM wil proactief de komende overheveling van deze bevoegdheden van de federale naar de Vlaamse overheid voorbereiden, tot standpuntinname komen en op die manier aan beleidsbeïnvloeding doen ten aanzien van de bevoegde overheden, instanties en organisaties.