Login

BG Intersectoraal Sociaal Overleg

De Beleidsgroep ISO heeft in functie van de belangenbehartiging van de SOM-leden volgende doelstellingen: visie- en beleidsontwikkeling, overleg en afstemming, standpuntbepaling en strategische positionering m.b.t. intersectorale werkgeversmateries. De thema’s die aan bod komen hebben betrekking op

  • het overleg in paritaire (sub)comités
  • sociale maribel, risicogroepen en tweede pensioenpijler
  • de werkzaamheden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Nationale Arbeidsraad (NAR), de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (HRPBW)
  • de activiteiten van de intersectorale werkgeversorganisaties (Verso, Unisoc en BCSPO), met inbegrip van de onderhandelingen van de sociale akkoorden
  • VTO, functieclassificatie, Europees arbeids- en socialezekerheidsrecht

Er wordt gewaakt over mogelijke interferenties met de werking en besluitvorming van andere functionele beleidsgroepen.

De Beleidsgroep ISO bestaat uit de gemandateerde vertegenwoordigers van de betrokken sectoren en de SOM-medewerkers sociaal overleg.