Login

Deze beleidsgroep vervult een spilfunctie in zowel het strategisch als operationeel beleid van SOM m.b.t. sociaal ondernemerschap. Hij heeft tot doel het faciliteren, organiseren en ondersteunen van initiatieven die het sociaal ondernemerschap in de praktijk waarmaken door:

  • visie- en beleidsontwikkeling, overleg en afstemming, standpuntbepaling en strategische positionering
  • de vertaalslag te maken van het beleid en de wetgeving naar het dagelijks management door een concreet aanbod van tools en instrumenten, groepscontracten, vorming en lerende netwerken en begeleiding op maat.

​Het aanbod van SOM inzake sociaal ondernemerschap situeert zich op volgende domeinen:

  • financieel beleid
  • groei en organisatieontwikkeling
  • logistiek en infrastructuur
  • medewerkersbeleid (HRM).

De beleidsgroep is intersectoraal samengesteld uit leden met expertise op één of meerdere van deze terreinen.
Zie samenstelling.

De beleidsgroep komt 4 à 5 maal per jaar samen.
Zie uitnodiging, verslaggeving en relevante informatie.