Login

BG Intersectorale Belangenbehartiging

De beleidsgroep Intersectorale Belangenbehartiging komt aan de hand van toetsing en reflectie rond sectorale en intersectorale thema’s vanuit haar helikopterperspectief tot intersectorale standpuntbepaling. Zo kan ze wegen op het welzijns- en gezondheidsbeleid en het sociaal beleid. Thema’s zijn uitbouw en versterking eerste lijn en RTH, vermaatschappelijking van de zorg, staatshervorming, financiering en subsidiëring,  werk-welzijn, wonen-welzijn, …. . De beleidsgroep heeft dus maximaal en voortdurend aandacht voor de intersectorale thema’s, het verruimen van en het leggen van verbindingen tussen sectorale thema’s. De beleidsgroep ontwikkelt de nodige overlegstructuren om deze opdracht zo goed mogelijk op te nemen.