Login

In de Paritaire Comités onderhandelen de werkgevers- en de werknemersorganisaties de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten.
SOM zetelt als erkende en representatieve werkgeversorganisatie in volgende Paritaire Comités en Subcomités:

  • Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (319).
  • Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Vlaamse gemeenschap (319.01).
  • Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen (327).
  • Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap (327.01).
  • Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (330) - federale gezondheidssectoren.
  • Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (331) - Vlaamse gezondheidssectoren.
  • Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector (337).

Klik hier om het bevoegdheidsgebied van een paritaire (sub)comité na te gaan.