Login

De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in de schoot van de Paritaire Comités en Subcomités Fondsen Sociale Maribel opgericht die middelen voor bijkomende tewerkstelling toekennen. De doelstelling is om door de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen de arbeidsdruk te verminderen en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
SOM zetelt als representatieve werkgeversorganisatie in de Beheerscomités van volgende
Fondsen Sociale Maribel:

De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in de schoot van de Paritaire Comités en Subcomités vormings- en opleidingsfondsen opgericht, de zgn. Sociale Fondsen Risicogroepen.
Elk fonds ontwikkelt initiatieven, waarbij telkens een andere invulling gegeven wordt aan de opdracht tot stimulering van vorming en opleiding in de social-profitsector. Een gemene deler van de fondsen is de tussenkomst in opleidingskosten. Soms gaat de subsidie rechtstreeks naar de werkgever als die opleidingen organiseert voor zijn werknemers. In andere gevallen genieten de (potentiële) werknemers zelf een financiële tussenkomst.
SOM zetelt als representatieve werkgeversorganisatie in de Beheerscomités van volgende sociale fondsen:

 • Sociaal Fonds voor de instellingen en diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Sociaal Fonds voor de bicommunautaire opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (PC 319)
 • Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (PC 319.01)
 • Fonds voor Bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen (PC 327.01)
 • Sectoraal Vormingsfonds voor de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap (PC 327.01)
 • Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330)
 • Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

SOM zetelt als representatieve werkgeversorganisatie in de Beheerscomités van volgende Fondsen voor de tweede pensioenpijler:

 • Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler
 • Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler 
 • Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler
 • Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren
 • OFP Pensioenfonds van de Vlaamse social-profitsector
 • OFP Pensioenfonds van de federale sectoren