Login

De werkgroep jongeren kreeg in 2017 de opdracht om een strategische sectorvisie uit te werken over de rol en positie van CAW in het onthaal en de begeleiding van jongvolwassenen. Dit resulteerde in een actiefiche die in 2018 verder sectorbreed wordt geïmplementeerd. Sinds 2019 werkt de werkgroep aan een sectorvisie over de rol en de positie van het CAW in hulpverleningslandschap, meer bepaald naar tieners.