Login

De werkgroep jongvolwassenen kreeg in 2017 de opdracht om een strategische sectorvisie uit te werken over de rol en positie van CAW in het onthaal en de begeleiding van jongvolwassenen. Dit resulteerde in een actiefiche die in 2018 verder sectorbreed wordt geïmplementeerd.