Login

De werkgroep beveiligde opvang behandelt alle aspecten inzake vluchthuizen en beveiligde opvang in het kader van ernstig (familiaal) geweld. In het bijzonder m.b.t. (1)  het optimaliseren van de instroom (kwalitatieve doorverwijzing); (2)  de kernopdrachten van een vluchthuis/beveiligde opvang; (3)  het optimaliseren van de uitstroom met aandacht voor een gedifferentieerd aanbod over de CAW’s heen. 

Resultaten 2018

Werkgroepfiche beveiligde opvang 2018