Login

De Beleidsgroep Bijzondere Jeugdbijstand is de stem van de aangesloten leden; het is een open ledenvergadering.

Er wordt een viertal keer per jaar samengekomen om sectorale informatie uit te wisselen en het koepeloverleg met het Agentschap Jongerenwelzijn zowel voor te bereiden als terug te koppelen naar de leden.

De beleidsgroep vertegenwoordigt met zijn diversiteit aan leden het gehele palet aan modules dat we kunnen terugvinden binnen de private voorzieningen.