Login

Werkgroep Opvang Schoolkinderen

De Werkgroep Opvang Schoolkinderen komt minimaal twee keer per jaar samen. Elke SOM aanbieder van opvang voor kinderen vanaf 3 jaar is er welkom. De aandacht gaat momenteel met name uit naar de ontwikkelingen die er plaatsvinden in de aanloop naar een nieuw decreet voor de opvang van kinderen in de lagere schoolleeftijd. Het beleid in de buitenschoolse opvang wordt met een kritische blik opgevolgd.