Login

De Beleidsgroep VAPH staat in voor de visieontwikkeling, standpuntbepaling, mandatering en interne inhoudelijke en strategische werking van SOM met betrekking tot de sector personen met een beperking.

De vergadering bestaat uit een vertegenwoordiging van de leden uit elke provincie en alle leden die een mandaat in de VAPH-adviesorganen opnemen. Bij de samenstelling van de beleidsgroep wordt gestreefd naar een zo divers mogelijke vertegenwoordiging van de leden. Centrale en regionale ontwikkelingen op het beleidsdomein van zorg en ondersteuning van personen met een handicap en de flankerende beleidsdomeinen zijn onderwerp van bespreking, die leiden tot standpunten en initiatieven om het beleid te beïnvloeden. In de schoot van de beleidsgroep worden projectgroepen opgericht. De projectgroepen focussen op een relevant thema. Hun opdracht is tijdelijk of thematische en de finaliteit van de projectgroep wordt concreet omschreven. De projectgroepen rapporteren aan de beleidsgroep.

 

Voorzitter: Dhr Marc Verlodt

Facilitator staf:  Elke Vande Velde en Maarten Loncin

Directie: Patrick Vander Weyden

Meer weten: BG.VAPH@som.be