Login

Projectgroep Cliëntondersteuning - Zorgregie (PG CO-ZR)

De sector voor personen met een handicap is in volle transitie. Het VN-verdrag, de Perspectiefnota 2020, de integrale jeugdhulp, het decreet persoonsvolgende financiering, tendenzen inzake sociaal ondernemerschap, rechtstreeks toegankelijke hulp,… stellen de zorgaanbieders voor heel wat nieuwe uitdagingen en vraagstukken. De projectgroep volgt we de beleidsintenties en -evoluties inzake de zorgvernieuwing vanuit de focus van de cliënt. Actoren actief in het voortraject (DOP, rechtstreeks toegankelijke hulp) en de processen met betrekking tot zorgregie en de toeleiding naar een basisondersteuningsbudget of een persoonsvolgend budget zijn de focus van de projectgroep. De projectgroep tracht cliëntenbelangen en organisatieontwikkeling op elkaar af te stemmen. De focus ligt gezien het voortraject niet alleen op de eigen sector, maar evenzeer op samenwerking met reguliere zorg en het netwerk.

Niet alleen de regelgeving maar evenzeer de implementatie daarvan in de praktijk zijn onderwerp van bespreking. Deze projectgroep komt maandelijks samen.

Deze PG werd in maart 2018 opgeheven en de leden sloten aan bij de Intersectorale werkgroep Eerste lijn - RTH

Facilitators staf: Elke Vande Velde en Maarten Loncin

Directie: Patrick Vander Weyden