Login

Provinciaal Overleg (PO) Vlaams-Brabant & Brussel

Enkele algemeenheden: Het PO

  • vindt plaats op een dinsdag
  • start om 13:30u en eindigt omstreeks 16:30u.
  • gastheer (of -vrouw) is Begeleid Wonen Leuven vzw, Prins Regentplein 36, 3010 Kessel-Lo. Zij zorgen voor een vergaderruimte, en een 'glaasje' , of koffie, of thee.
  • en Bart Doevenspeck (Siddartha vzw) vervult het voorzitterschap.

Nood aan meer info? Stel je vraag op het PO of mail naar POB@som.be