Login

Provinciaal Overleg

SOM heeft een sterke provinciale werking. Onder de noemer "PO", of provinciale overleggroep, ontmoeten de leden uit de sector personen met een handicap elkaar op de bijeenkomsten. Naast informatie over de evoluties in het beleidsdomein handicap wordt er draagvlak gecreëerd voor standpunten van SOM. Tijdens het overleg is er kans tot intervisie en uitwisseling met betrekking tot de evoluties in het zorglandschap. Via het provinciaal overleg heeft SOM een vinger aan de pols: knelpunten in de beleidsontwikkeling of in de implementatie van nieuw beleid worden gesignaleerd en initiëren nieuwe standpunten (en realisaties)

Meer weten? Mail je vraag t.a.v. PO@som.be