Login

Algemeen welzijnswerk

Een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) biedt deskundige hulpverlening aan mensen met vragen en problemen. Contact opnemen is zeer eenvoudig, want het CAW heeft een lage drempel. Het centrum is vlot bereikbaar, er zijn geen wachtlijsten en de eerste hulp is gratis.

Elf centra algemeen welzijnswerk zetten zich dagelijks in voor het welzijn van de bevolking in hun regio. Deze elf erkende CAW’s in Vlaanderen en Brussel worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Naast de regionale en lokale CAW-initiatieven wordt er ook op heel wat vlakken samengewerkt. Niet alleen met andere actoren die bezig zijn met welzijn, gezondheid, wonen en werk, maar ook onderling. Vanuit een gedeelde visie zetten de CAW’s zich samen in voor een breed, toegankelijk en veelzijdig aanbod van eerstelijnshulp.

De beleidsgroep CAW bundelt de krachten van alle CAW’s. Maandelijks is er een overleg van deze beleidsgroep om gezamenlijke beslissingen te nemen en gedeelde afspraken te maken. Dit zorgt ervoor dat de CAW’s hun gedeelde visie op sociaal werk naar de praktijk kunnen vertalen.

Lees meer over de CAW’s op www.caw.be. CAW-leden vinden hier alle info over de beleidsgroep CAW en de sectorale afspraken.