Login

Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bieden ambulante zorg en ondersteuning aan personen met ernstige psychische moeilijkheden. Daarnaast zetten CGG in op zowel preventie als vroegdetectie en -interventie.

In hun basiswerking richten CGG zich naar de leeftijdsdoelgroepen van kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen. Ze hebben tevens enkele categoriale werkingen, bijvoorbeeld omtrent tabak-alcohol-drugs (TAD) en forensische zorg. In de CGG-preventiewerking staan suïcidepreventie  en TAD-preventie centraal. Bij vroegdetectie en -interventie is VDIP  een belangrijke werking. Aangezien CGG zorg en ondersteuning willen bieden binnen de meest ‘natuurlijke’ omgeving, dit in het perspectief van een volwaardig en menselijk bestaan, is er in elk van de 13 CGG-werkgebieden in Vlaanderen ook een Buddywerking Vlaanderen.

De Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG) biedt via Mentalis , haar intersectoraal competentieplatform voor preventieve en ambulante geestelijke gezondheidszorg, inhoudelijke ondersteuning omtrent preventieve en ambulante ggz-materie. Als werkgeversorganisatie doet ze, binnen het bredere verband van SOM, aan belangenbehartiging voor haar leden, de aangesloten CGG. FDGG is een pluralistische vereniging, niet gebonden aan politieke of andere ideologische invloeden. 

Meer informatie over de werking van de CGG en FDGG vindt u op www.fdgg.be. Ga zeker ook naar www.mentalis.be.