Login

Gezins- en Opvoedingsondersteuning

Deze vertakking binnen SOM omvat de sectoren gevat in de Huizen van het Kind, de Vertrouwenscentra Kindermishandeling, adoptie, CKG’s,…

Het betreft sectoren die (aanstaande) ouders met jonge kinderen helpen met hun vragen over verzorging, voeding, veiligheid, opvoeding, gezondheid en ontwikkeling. Of hen helpen bij de adoptieprocedures of zelfs bij vermoeden van mishandeling.

De beleidsgroep Gezins- en Opvoedingsondersteuning is de stem van de aangesloten leden. De leden GOO bundelen er de krachten en maken er gezamenlijke afspraken.

De sector Gezins- en Opvoedingsondersteuning groepeert verschillende sociale ondernemingen:

  • De Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG's) bieden tijdelijke mobiele, ambulante en/of residentiële hulp aan kinderen tot 12 jaar.
  • De Vertrouwenscentra Kindermishandeling. Dit zijn meldpunten voor (vermoedens) van kindermishandeling. Zij bieden hulp- en dienstverlening naar gelang de behoeften van de kinderen.
  • De subsectoren gevat door het decreet Preventieve Gezinsondersteuning (inloopteams, opvoedingswinkels, ontmoetingsplaatsen,consultatiebureaus,…). Deze worden ondergebracht in de Huizen van het Kind.
  • Diensten Binnenlandse en Buitenlandse Adoptie.

Een groot aantal sociale ondernemingen uit deze sectoren zijn aangesloten bij SOM.

Voor hen volgen we van dichtbij niet alleen de sectorale, maar ook de intersectorale bewegingen op (Integrale Jeugdhulp en Decreet Preventieve Gezinsondersteuning).

Lees meer over GOO op Kind en Gezin Gezinsondersteuning en Kind en Gezin Adoptie