Login

Huurdersbonden

De huurdersbonden in Vlaanderen verdedigen de belangen van de huurders. Zij geven juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders.

De huurdersbond wijst de huurder op zijn rechten en plichten of helpt hem met het opstellen van aangetekende brieven.

Uiteraard wordt de wetgeving nooit uit het oog verloren. De huurdersbond biedt u advies bij concrete problemen, bijvoorbeeld over een opzegging, de waarborg, herstellingen, indexaties, etc. In ruil voor een jaarlijkse lidgeldbijdrage kan u een jaar lang een beroep doen op het huuradvies.

De huurder staat voor ons centraal: verhuurders of eigenaars kunnen niet bij ons terecht voor advies.

Wij ijveren voor het recht op wonen voor iedereen. Dit is het recht te kunnen beschikken over een goede en betaalbare woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, en er ongestoord te kunnen wonen zolang men dit wenst.

Meer informatie vind u op de website van