Login

Initiatieven Beschut Wonen

Initiatieven Beschut Wonen (IBW) begeleiden mensen met psychische problemen die zonder professionele hulp (nog) niet zelfstandig kunnen wonen.

IBW begeleidt mensen die nood hebben aan sturing bij alle facetten van het dagelijkse leven, gaande van wonen, sociale vaardigheden, administratie, tot vrijetijdsbesteding, ontmoeting, arbeid, etc. Er zijn 2 verschillende woonvormen nl. groepswoningen en individueel wonen.

De Federatie Beschut Wonen vzw (FBW vzw) biedt ondersteuning en verdediging van aangesloten IBW's.

Links

FBW