Login

BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND

De sector Bijzondere Jeugdbijstand richt zich tot opvangvormen voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die erkend worden door de Vlaamse gemeenschap. Voortgezette hulpverlening is mogelijk tot 20 jaar (in residentiële setting) en 21 jaar (voor begeleid zelfstandig wonen).

Met de volledige opstart van de Integrale Jeugdhulp in alle regio’s in Vlaanderen in maart 2014, wordt deze sector opgenomen als een onderdeel van de Integrale Jeugdhulp.

Vanaf nu wordt een onderscheid gemaakt tussen rechtstreeks en niet – rechtstreeks toegankelijke hulp, waarvoor men bij dit laatste moet passeren langs een intersectorale toegangspoort.

De vroegere categorieën binnen de jeugdzorg (bv. thuisbegeleiding, dagcentra, begeleid zelfstandig wonen) worden verlaten en via modulering flexibel en combineerbaar inzetbaar (bv. contextbegeleiding, dagbegeleiding in groep, verblijf, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen). Ook de financieringswijze in de jeugdzorg kent met de enveloppefinanciering van de typemodules een drastische ommezwaai.

De beleidsgroep Bijzondere Jeugdbijstand is de stem van de aangesloten leden; het is een open ledenvergadering. Er wordt een viertal keer per jaar samengekomen om sectorale informatie uit te wisselen en het koepeloverleg met het Agentschap Jongerenwelzijn zowel voor te bereiden als terug te koppelen naar de leden.

De beleidsgroep vertegenwoordigt met zijn diversiteit aan leden het gehele palet aan modules dat we kunnen terugvinden binnen de private voorzieningen.

Gelet op de evidente betrokkenheid bij Integrale Jeugdhulp, is de sector BJB ook vertegenwoordigd binnen de Intersectorale Werkgroep Jeugdhulp.

Zie Agentschap Jongerenwelzijn en Integrale Jeugdhulp Vlaanderen.