Login

Centra Ambulante Revalidatie

Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) onderzoeken en behandelen ambulant kinderen en volwassenen met ontwikkelings- en andere stoornissen.

In Centra Ambulante Revalidatie kunnen vooral kinderen, maar eventueel ook adolescenten en volwassenen met ontwikkelings- en andere stoornissen onderzocht en ambulant behandeld worden. Dit wil zeggen dat de cliënt enkele uren per week, al dan niet gespreid over verschillende dagen, in het centrum therapie krijgt van verschillende therapeuten. Dit moet hem/haar in staat stellen zoveel als mogelijk zijn gewone dagelijkse activiteiten verder uit te oefenen en zo optimaal mogelijk te functioneren. CAR houdt zich zowel bezig met stellen van diagnoses als met behandelingen.