Login

Verslaafdenzorg

Deze Vlaamse Vereniging voor Behandelingscentra Verslaafdenzorg (VVBV) groepeert alle centra in Vlaanderen die met een RIZIV-erkenning drugsverslaafden behandelen.

De VVBV behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden, het gemeenschappelijk optreden ten aanzien van de subsidiërende overheid, evenals het stimuleren en organiseren van  samenwerking tussen de leden. De samenwerking situeert zich op vlak van opvang, begeleiding, behandeling en ontwenning en de hiervoor nodige coördinatie, research stafopleiding en vorming. Naast regelmatig overleg en ad hoc initiatieven zijn er doorlopende gemeenschappelijke activiteiten.

Meer informatie over de werking van de behandelingscentra Verslaafdenzorg en de VVBV vindt u op Verslaafdenzorg