Login

Financiering en subsidiëring

Er is beleidsmatig een tekort aan middelen ter ondersteuning van sociale ondernemers met daartegenover een blijvende en stijgende vraag naar hulp- en dienstverlening.

De overheid kan in haar beleidskeuzes rond financiering de nadruk leggen op financiering van de zorg of financiering van de zorgvoorziening, vraagsturing t.a.v. aanbodsturing, etc.

SOM wil samen met haar leden zoeken naar de meest aangewezen vorm van subsidiëring in functie van vraaggestuurde hulpverlening en sociaal ondernemerschap. We willen ook mogelijke antwoorden formuleren over hoe we staan tegenover besparen. Tevens willen we ook pro-actief ageren t.a.v. het beleid, initiatieven nemen en komen tot voorstellen rond financierings- en subsidiemethoden.