Login

Pleegzorg

Met de inwerkingtreding van het decreet Pleegzorg op 01 januari 2014 werd het pleegzorglandschap in Vlaanderen drastisch hertekend.

Het decreet Pleegzorg en de implementatie ervan wordt door SOM samen met de betrokken pleegzorgdiensten van nabij opgevolgd en begeleid.

SOM was actief betrokken bij de oprichting van de provinciale pleegzorgpunten o.m. via gerichte juridische begeleiding en deelname aan overlegmomenten bij de betrokken overheid.

Ook werd een intersectorale werkgroep Pleegzorg geïnstalleerd die de legistieke ontwikkelingen mee op de voet bleef volgen.

Drie van de vijf provinciale pleegzorgpunten zijn inmiddels ook lid van SOM, nl. West – Vlaanderen, Oost – Vlaanderen en Vlaams - Brabant.

Ze kunnen verder actief, beleidsvoorbereidend en signalerend meedenken in de beleidsgroep BJB en de intersectorale werkgroep Jeugdhulp.