Login

Integrale jeugdhulp

Het vernieuwde decreet Integrale Jeugdhulp en de implementatie worden door SOM samen met de betrokken jeugdhulpaanbieders heel nauwgezet opgevolgd waarbij zowel de sectorale als de intersectorale componenten een plaats krijgen. Vanuit ons verbindend intersectoraal perspectief en het perspectief van integrale zorg, zorggarantie en zorg op vraag en maat van de gebruiker zien we dit als de uitgelezen kans om regionaal in te zetten op netwerkvorming en samenwerkingsverbanden. Dit doen we om het principe van de inzet van de minst ingrijpende vorm van hulp ingang te doen vinden. We informeren alle jeugdhulpaanbieders, bieden fora voor ervaringsuitwisseling aan en ondersteunen leden die een regionaal of bovenlokaal mandaat opnemen binnen de beleidsorganen die betrekking hebben op integrale jeugdhulp. We maken gezamenlijke standpunten en signalen om te wegen op de uitvoering van het vernieuwde decreet IJH.

Leden kunnen actief, beleidsvoorbereidend en –signalerend meedenken en vinden, nadat je bent aangemeld, hier meer info.