Login

thema's

SOM verdiept zich als progressief en pluralistisch referentie- en aanspreekpunt voor beïnvloeding en bepaling van het welzijns- en gezondheidsbeleid, in een aantal thema’s relevant voor dit beleid.

Heeft u een vraag over een thema dat u niet terugvindt op deze website, neem dan gerust contact met onze medewerkers. Zij gaan graag met u op zoek naar de juiste informatie.

Verslag van de beleidsdag jeugdhulp 5 oktober 2017 

Toegankelijkheid van de jeugdhulp?
Met SOM-leden werken we aan beleidsaanbevelingen

Is de jeugdhulp toegankelijk? Wat leren we uit de praktijk van onze leden? Welke aanbevelingen destilleren we hieruit voor het beleid? Dat was het  opzet van de beleidsdag die SOM organiseerde op 5 oktober 2017. De kracht van deze inspirerende dag lag in de diverse bijdrages van sprekers. Zowel beleidsactoren, onderzoekers, middenveld als gebruikers kwamen aan het woord.  En enkele SOM-leden zorgden met enthousiasme voor inspirerende input en voorbeelden. Allen triggerden ze de aanwezigen

Stefaan Van Mulders (Administrateur-generaal Jongerenwelzijn en voorzitter Aansturingscomité Jeugdhulp) vertrok vanuit een toekomstgerichte visie en legde een aantal dwingende dilemma’s op tafel:  Leidt het inzetten op kwaliteit en continuïteit tot het inboeten op capaciteit. Jan Naert (Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent) illustreerde aan de hand van zijn onderzoeksmateriaal hoe belangrijk het is om direct in verbinding te gaan met jongeren, hen nabij te zijn vanuit een presentiegerichte benadering. Twee jongedames getuigden samen met Kris Clijsters vanuit Cachet vzw op pakkende wijze hoe zij drempels beleefden in de jeugdhulp, maar ook hoe hulpverleners openingen maakten en op weg bleven gaan met hen.

Vervolgens is in vijf workshops stilgestaan bij (1) de praktijkkennis over het belang van preventieve gezinsondersteuning ter versterking  van het jeugdhulpaanbod, (2) de strategieën die de CAW’s ontwikkelen om jongvolwassenen en kwetsbare jongeren in de scharnierleeftijd te bereiken, (3) de CLB’ als draaischijffunctie tussen welzijn en onderwijs,  (4) de rol van lokale besturen bij het verbeteren van de toegankelijkheid van de jeugdhulp,  en (5) een inspirerend voorbeeld waarbij de toegang tot contextbegeleiding intersectoraal, gemeenschappelijk en transparant  wordt georganiseerd.

In dialoog met de aanwezigen werd voortgebouwd op de inzichten uit de ochtend en werd verfijnd hoe de toegankelijkheid verder kan worden geoptimaliseerd. Nu eens pittig en scherp, dan weer herkenbaar, vertelden de workshopbegeleiders hun visie en afgelegde weg inzake jeugdhulp. De discussies in de workshops leiden tot een aantal beleidsaanbevelingen, waarop SOM-voorzitter Jozef De Witte In een plenair slotmoment reflecteerde. Het SOM-team verwerkte dit alles in een bevattelijk geheel en stapt hiermee nu verder naar de overheid.

De beleidsaanbevelingen zijn via deze link beschikbaar.