Login

Persberichten Vlaamse taskforce COVID-19

Om het effect van het coronavirus op te volgen binnen alle (vnl. residentiële) ondersteuningsvormen en bijgevolg snel gepaste acties te kunnen uitvoeren werd er op 8 april ll een Taskforce Covid-19 Zorg opgericht met de koepels (waaronder SOM), en de Vlaamse overheid.  Hieronder kan je de werkzaamheden alsook een stand van zaken m.b.t. de beslissingen opvolgen.

09/11 Opnieuw preventieve testrondes in woonzorgcentra en andere residentiële voorzieningen vanaf 12/11 (Mededeling)

29/10 Personeelsondersteuning - 0800-cohortzorglijn heropgestart en overzichtsdocument met personeelsmogelijkheden (Mededeling)

03/09 Nieuwe richtlijnen voor bezoek aan de woonzorgcentra: focus op veiligheid en menselijkheid  (Mededeling)

23/07 Taskforce Zorg beslist tot striktere maatregelen voor het bezoek in woonzorgcentra om kwetsbare bewoners te beschermen  (Mededeling)

17/07 Oproep Taskforce COVID-19 Zorg tot verhoogde waakzaamheid naar aanleiding van het stijgende aantal besmettingen in de samenleving (Mededeling)

16/07 Vlaamse residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen stellen tegen 21 augustus een draaiboek als voorbereiding op een tweede golf op punt (Mededeling)

26/06 Verdere normalisatie in ouderenzorgvoorzieningen met vrijere bezoek- en contactmogelijkheden (Mededeling)

10/06 Kaderrichtlijnen voor voorzieningen en zorgaanbieders helpen bij terugkeer naar nieuwe normaal (Mededeling)

5/06 Meer bezoekmogelijkheden in woonzorgcentra en autonome assistentiewoningen (Mededeling)

4/06 Kampen en vakantiewerking voor kinderen en jongeren met handicap (Persbericht)

31/05 Einde lockdown in de woonzorgcentra – nieuwe opnames mogelijk vanaf 8 juni (Mededeling)

29/05 Ook kinderen en jongeren in jeugdhulp en pleeggezinnen mogen op zomerkamp (Mededeling)

28/05 Assistentiewoningen kunnen weer bewoners opnemen vanaf 2 juni (Mededeling)

24/05 Ook regionale dienstencentra heropenen (Mededeling)

20/05 Meer bezoek- en contactmogelijkheden in psychiatrische verzorgingstehuizen en residentiële revalidatievoorzieningen (Mededeling)

19/05 Mensen met een handicap weer meer naar huis of naar hun zorgaanbieder (Mededeling)

17/05 Arbeidsmatige activiteit kan heropstarten (Mededeling)

16/05 Lokale dienstencentra heropenen en terug meer huisbezoeken in de thuiszorg (Mededeling)

15/05 Weekendbezoek toegelaten voor jongeren in jeugdhulp (Mededeling)

12/05 Stilaan meer dagopvang en verblijf mogelijk voor kinderen en jongeren met een handicap (Mededeling)

09/05 Vanaf 10/05 opnieuw bezoek in autonome assistentiewoningen en in initiatieven beschut wonen (Mededeling)

Wie woont in een assistentiewoning woont die niet verbonden is met een woonzorgcentrum, mag - conform de regels zoals die door de Nationale Veiligheidsraad zijn bepaald - vanaf 10/05 opnieuw bezoek ontvangen. Hetzelfde geldt voor de initiatieven voor beschut wonen.

08/05 Geleidelijke doorstart van de directe contacten in verschillende sectoren (Mededeling)

  • Meer fysieke revalidatie, mobiele werking en consulten in geestelijke gezondheidszorg
  • Ook Agentschap Opgroeien verruimt mogelijkheden jeugdhulp
  • Geleidelijke doorstart VAPH zorgaanbieders en ondersteunende diensten

07/05 Bezoek in de WZC mogelijk vanaf 18 mei (Mededeling)

07/05 Cijfers COVID-19: zelfrapportage en testresultaten (Mededeling)

04/05 Bezoek in residentiële revalidatievoorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen vanaf 11 mei (Mededeling)

30/04 VAPH-zorgaanbieders bereiden bezoek aan personen met een handicap voor (Mededeling)

De Taskforce COVID-19 Zorg heeft de voorwaarden bepaald die de VAPH-zorgaanbieders toelaat om een bezoekregeling uit te werken. In principe kan dat vanaf 4 mei.   De behoefte naar bezoek neemt toe, maar de deuren gaan niet zomaar en overal tegelijkertijd open,

Persbericht van 30 april 2020

28/04 Bezoek aan kinderen en jongeren in voorziening of pleegzorg mogelijk onder voorwaarden (Mededeling)

De Taskforce COVID-19 Zorg heeft de voorwaarden bepaald voor de bezoekregeling aan kinderen en jongeren die in een open of gesloten voorziening uit de jeugdhulp verblijven. Bezoek van 1 bezoeker vanaf 4 mei toegelaten. Deze regeling wordt geëvalueerd en verruiming wordt later bekeken. Elke voorziening zal voor zichzelf bepalen wanneer en hoe precies het bezoek kan.

Ook voor kinderen en jongeren in de pleegzorg is er een regeling uitgewerkt.

Er werd een ethisch kompas specifiek voor deze bezoekregelingen uitgewerkt.
De taskforce werkt intussen verder aan richtlijnen voor bezoekersregelingen voor de overige sectoren in de zorg.

Persbericht van 28 april 2020

23/04 Taskforce Zorg lanceert psychosociaal aanbod voor zorg én welzijn via dezorgsamen.be (Mededeling)

Psychosociaal welzijn van het personeel en de bewoners in zorgvoorzieningen is zeer belangrijk voor de taskforce. Daarvoor is het platform dezorgsamen.be aangevuld en beschikbaar voor iedereen die werkt in zorg en welzijn.  

Daarnaast wordt de ‘Outbreak support’ voorzieningen verder uitgebreid.

Persbericht van 23 april 2020

22/04 Taskforce Zorg - Teststrategie wordt verder gezet (mededeling)

De teststrategie in alle residentiele settings verlopen zoals voorzien. De resultaten bevestigen nogmaals de eerste analyses en zetten de taskforce aan om verder in te zetten op de gekozen teststrategie.

De belangrijkheid om persoonlijke beschermingsmaterialen zoals mondmaskers correct te gebruiken en een goede handhygiëne te blijven toepassen wordt benadrukt.

Persbericht van 22 april 2020

21/04 Taskforce bereidt bezoekregeling in residentiële voorzieningen voor (Mededeling)

Er werd bepaald voor wie welke (sub)sectoren en doelgroepen een bezoekregeling kan uitgewerkt worden in de voorzieningen voor jeugdhulp, personen met een handicap, residentiële (woon-)zorgvormen en revalidatieziekenhuizen. 
De volgdende dagen wordt er veder vorm gegegeven, steeds vooropgesteld:

  • gezondheid van alle betrokkenen
  • psychosociaal welbevinden van bewoner/cliënt
  • Mogelijkheden van het personeel en de organisatie

Persbericht van 21 april 2020

17/04 Besmettingen in woonzorgcentra: cijfers bevestigen eerdere analyse (persbericht)

Het grootste deel van de testresultaten bevestigen de eerste vaststellingen.
Daarnaast zal voortaan de vraag en aanbod van ondersteuning beter op elkaar worden afgestemd via een online registratiesysteem; er wordt eveneens gewerkt aan een  geïntegreerd overzicht van het bestaande zorgaanbod.  Lees meer via het persbericht

Persbericht van 17 april 2020

16/04 Vlaamse Taskforce zal voorstel voor bezoek in de residentiële voorzieningen opmaken (persmededeling)

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad over het opnieuw toelaten van bezoek in een residentiele voorziening zorgde voor commotie. De taskforce boog zich over de impact van deze beslissing en besloot dat de huidige geldende maatregelen tot nader order blijven gelden. 
Lees verder via deze link

Persmededeling van 16 april 2020

15/05 Eerste resultaten van de eerste testen in de woonzorgcentra bekend (persmededeling)

Persmededeling van 15 april 2020

14/04: Taskforce Covid-19 Zorg bouwt verder aan nieuwe strategieën (persmededeling)

Testing
De eerste fase van de testing in de WZC bij personeel en de bewoners is afgerond en de resultaten zullen woensdag worden geanalyseerd door de taskforce.  
Woensdag zullen eveneens de criteria voor de verdeling van de beschikbare tests en ook de teststrategie op langere termijn bepaald worden.  Geopteerd wordt voor een testing in alle voorzieningen waar kwetsbare bewoners zijn.

Draaiboek
Er wordt een draaiboek opgesteld en aangereikt die de voorzieningen kan helpen bij de praktische uitvoering van al die testen.

Belang van basismaatregelen
De basishygiëneregels zijn en blijven cruciaal zijn om besmettingen te vermijden.

Persmededeling van 14 april 2020

14/04: Vlaamse taskforce COVID-19 zorg van start!

SOM zal de relevante beslissingen van de taskforce naar u communiceren via e-mail. Een overzicht van alle beslissingen en conclusies kan u vinden op onze website, onder de hoofding ‘persberichten taskforce’.

De taskforce heeft dit weekend o.a. de volgende beslissingen genomen en principes vastgelegd.

Beschermingsmateriaal en zuurstof: Er wordt op het niveau van de taskforce maximale afstemming gezocht zodat alle Vlaamse sectoren meegenomen worden bij de verdeling van beschermingsmateriaal. We blijven echter in een context van schaarste werken!

Wat betreft testen:

Vanaf woensdag worden er bijkomende testen beschikbaar gesteld voor volgende voorzieningen met kwetsbare bewoners: woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap, psychiatrische verzorgingstehuizen en revalidatievoorzieningen.

Deze week worden 25% van deze testen verspreid bij VAPH-voorzieningen (met besmettingen). De meerderheid van de testen (75 procent) komt terecht bij de woonzorgcentra.

Ondertussen werkt de taskforce criteria uit voor de verdeling van bijkomende testen. Deze testen zullen vanaf 20 april verspreid worden.

Veel succes nog!

Mededeling van 14 april 2020

13/04:  Opstart intersectorale taskforce voor opvolging Corona

In de media werd bekend gemaakt dat minister Beke een taskforce woonzorgcentra zou oprichten om met een 10-punten plan het effect van het coronavirus op te volgen in de sector om snel gepaste acties te kunnen uitvoeren waar nodig.
 
Zoals wij allemaal ondertussen ondervonden, heeft het coronavirus in alle zorg- en welzijnssectoren een grote impact.  Om deze reden is de taskforce uitgebreid, met focus op alle residentiële ondersteuningsvormen, over sectoren heen.  De focus ligt op de residentiële voorzieningen, maar er zal ook aandacht zijn voor noden bij mogelijke andere ondersteuningsvormen. Onze algemeen directeur, Patrick Vander Weyden, zal de sectoren van SOM vertegenwoordigen in deze taskforce. De taskforce zal dagelijks plaatsvinden om snelle opvolging te kunnen verzekeren.  We houden jullie op de hoogte van belangrijke beslissingen.
 
De taskforce wordt inhoudelijk ondersteunt door 7 projectgroepen:

1.

Materiaal

2.

Testing

3.

Ondersteuning externe partners

4.

Psycho-sociaal welzijn

5.

Cijfers en monitoring

6.

Richtlijnen

7.

Individueel casemanagement (deelname beperkt tot administraties)

De verschillende agentschappen en koepels maken deel uit van de projectgroepen van de taskforce. Naast de deelname aan de projectgroepen, blijven de stafmedewerkers van SOM zoals steeds jullie signalen, knelpunten en bezorgdheden meegeven aan de agentschappen, zodat ook via die weg de informatie kan doorstromen.

Mededeling van 13 april 2020