Login

Sociaal.Net

Sociaal.Net is het digitaal platform voor iedereen met interesse in sociaal werk, welzijn en gezondheid. Sociaal.Net staat voor kwaliteitsvolle bijdragen, gedegen opiniestukken, spannende interviews, scherpe columns, doordachte boekreviews en een kritisch, genuanceerd maatschappelijk debat. Sociaal.Net is gegroeid uit de vaktijdschriften 'ALERT voor sociaal werk en politiek' en het 'Tijdschrift voor Welzijnswerk'.