Login

Alert

ALERT was een maandelijks tijdschrift dat publiceerde vanuit een open redactionele netwerking over sociaal werk en sociale politiek. De redactie besliste autonoom over de inhoud en de vormgeving van ALERT.

Ze stoffeerden in het sociaal werk het debat over ethische waarden, normen en visies. Ze kozen voor zo weinig mogelijk neutraliteit en zo veel mogelijk pluralisme in de sociale dienstverlening. Zo konden de rechten van alle burgers het referentiepunt zijn voor het sociaal werk.    

Met hun bijdragen brachten auteurs naar eigen inzichten informatie en duiding over maatschappelijke ontwikkelingen. De site blijft actief en biedt een gearchiveerd overzicht van artikels en bijdragen die op auteur, datum of trefwoorden gezocht en bekeken kunnen worden.

Links

Alert online