Login

Vorming 'Nieuwe wetgeving voor VZW’s'

15/10/2018

Sinds 1 mei 2018 geldt de nieuwe insolventiereglementering en kunnen vzw’s failliet worden verklaard.  En in 2019 zou de vzw-wet “inkantelen” in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) dat in voorbereiding is. Beide hervormingen hebben een grote impact op vzw’s en hun bestuurders. Marleen Denef (prof. KU Leuven-campus Brussel en vennoot Curia) zal voor ons in dit seminarie de belangrijkste wijzigingen in kaart brengen en o.a. ingaan op de (praktische gevolgen van) volgende nieuwigheden:
  • De toepassing van de insolventiereglementering op de vzw. 
  • Nieuwe definitie van de vzw in het WVV: onbeperkt commerciële activiteiten en verstrengd verbod op winstuitkering
  • Het nieuwe concept “sociale onderneming” in het WVV: definitie en verschil met vzw?
  • Overzicht van de wijzigingen in de werking van de vzw volgens het WVV
  • Gevolgen van de nieuwe regelgeving op de bestuurders en hun aansprakelijkheid 
Deze vorming vindt plaats op 15 oktober 2018, van 9:30u tot 12:30 in het auditorium van Syntra , Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem.  Het onthaal start om 9:00u. 
Je inschrijving ontvangen we graag uiterlijk op 4 oktober 2018.
Meer info kan je bekomen bij helpdesk.sociaalrecht@som.be
 

Kalender