Login

Wegwijs in de tewerkstellingsmaatregelen

28/03/2019

Met de 6° staatshervorming zijn heel wat tewerkstellingsmaatregelen verhuisd van het federale naar het Vlaamse bevoegdheidsniveau. Sommige maatregelen zijn behouden, anderen zijn hervormd of afgeschaft.

Met deze infonamiddag op 28 maart 2019 in het Congrescentrum De Finale te Berchem willen wij duidelijkheid scheppen over de tewerkstellingsmaatregelen waarop je beroep kan doen.  
Voor deze informatiesessie kunnen wij rekenen op de deskundigheid van de Unisoc en Verso.

Meer info vind je hier.

 

Kalender

14/06/2019

Infosessie e-Procurement

Lees meer