Login

Infosessie e-Procurement september 2019

14/06/2019

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle overheidsopdrachten, behoudens enkele uitzonderingen, worden geplaatst via elektronische communicatiemiddelen (zie ook Tekst & U!tleg 2019/30).  Dit geldt voor alle fasen van de procedure (bekendmaking, indienen offertes, gunning, enz.). Hiervoor werden elektronische platformen gecreëerd.  Deze verplichting geldt vanzelfsprekend ook voor socialprofitondernermingen die als aanbestedende overheid worden bestempeld, hetgeen veelal het geval is.

Tijdens onze infosessies van 10 en 26 september 2019 loodsen we je graag door de verschillende applicaties zodat je hiermee vanaf 2020 vlot aan de slag kan.

 

Kalender