Login

CORONA  - updates

SOM vat hieronder voor je samen welke infonota’s essentieel zijn, maar volg ook zeker de communicatie vanuit de overheid van nabij op.  Zie ook (op de rechterzijde van deze webpagina) de hyperlinks naar webpagina`s met maatregelen die je best dagelijks raadpleegt voor updates.

Recentste update(s) op deze pagina

Taskforce COVID-19 : volg de (pers)mededelingen

Opgroeien: zie ook FAQ Corona

Jeugdhulp

Kinderopvang

Vertrouwenscentra Kindermishandeling

Ook de Vertrouwenscentra Kindermishandeling zijn genoodzaakt om hun werking aan te passen:

Preventieve Ondersteuning


VAPH : Raadpleeg ook VAPH-website m.b.t. de Corona-maatregelen

M.b.t. info voor Gezondheidsinrichtingen en -diensten PC 330

Thuiszorg: Zorg en Gezondheid Thuiszorg

Woonzorgcentra: Zorg en Gezondheid Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Algemeen Welzijnswerk

Ambulante GGZ voorzieningen

Opvangcentra dak- en thuislozen en inloopcentra

Nuttige tips

Ondersteunend aanbod en instrumenten voor psychosociale ondersteuning
(cf instrumenten)


 

Ventileren en verluchten
tijdens de corona-uitbraak

 

Corona-Ouderencharter,
een leidraad voor ouderen en organisaties
die met ouderen werken

 

Webinar van De ZorgSamen op 29 juni 2020

 

wablieft: Info over corona in eenvoudige taal

 

 

Generieke gids om besmetting op 't werk tegen te gaan

 

Nood aan een luisterend oor

 

Mensura: heropstartgids zorgsector

 

FEBI #samentegencorona: gratis online initiatieven

 

SOM Sensibiliseren rond COVID-19 maatregelen  

 

Rode Kruis: Omgaan met stress in tijden van corona

Internationale conferentie over actieve media-educatie voor jongeren met een verstandelijke beperking

Nuttige info

FAVV: FAQ vaccins COVID-19

Informatieplatform De ZorgSamen

SWVG-symposium 2020

Draaiboek tweede golf corona

Sciensano: gebruik mondmaskers

Richtlijnen Sciensano

Mensura: heropstartgids zorgsector

Ethisch kompas voor keuzes omtrent bezoekregeling in tijden van corona

Rationeel  en correct gebruik van mondmaskers

Cursus COVID-19 voor zorgverleners

Vlaamse Taskforce Covid 19

Hygiënische maatregelen ter preventie van Covid-19 in thuiszorg, gehandicapten- en ouderenzorg

Aanvraag medisch materiaal, geneesmiddelen of beschermingsmateriaal

Meldpunt clusteruitbraak COVID-19

Nieuws over COVID-19

FAQ COVID-19 voor zorgprofessionelen

RVA: FAQ Corona

Richtlijnen voor zorgprofessionals

Opgroeien

VAPH

Jeugdhulp

Sciensano

FOD Volksgezondheid

Coronavirus: meertalige informatie

Hygieneadviezen overheid

Mondmaskers: info RMG

Fedris: COVID-19 Beroepsziekte