Login

CORONA  - updates

SOM vat hieronder voor je samen welke infonota’s essentieel zijn, maar volg ook zeker de communicatie vanuit de overheid van nabij op.  Zie ook (op de rechterzijde van deze webpagina) de hyperlinks naar webpagina`s met maatregelen die je best dagelijks raadpleegt voor updates.

Recentste update(s) op deze pagina

 

Infonota's van de agentschappen, overheid, .... (zie ook rechts in de balk)
  • Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris):
    • 23/03 Persmededeling COVID-19 erkend als beroepsziekte voor personeel gezondheidszorg

Opgroeien: zie ook FAQ Corona

Jeugdhulp

Kinderopvang

Preventieve Ondersteuning


VAPH : Raadpleeg ook VAPH-website m.b.t. de Corona-maatregelen

M.b.t. info voor Gezondheidsinrichtingen en -diensten PC 330

Thuiszorg: Zorg en Gezondheid Thuiszorg

Woonzorgcentra: Zorg en Gezondheid Ouderenzorg
  • 23/03 Update maatregelen woonzorgcentra
  • 13/03: De richtlijnen voor de woonzorgcentra met betrekking tot het coronavirus worden verscherpt (bezoekverbod).  Deze maatregelen zijn ook van toepassing op afdelingen met overwegend bejaarde personen met een handicap, of personen met zware zorgbehoefte (nursing).