Login

Vorming en opleiding

Vormingstraject gegevensbescherming
17 januari, 22 februari, 15 maart en 18 april 2018

Op de infosessie Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 23 november 2017 kondigden we reeds aan dat we je verder willen begeleiden bij de implementatie van deze nieuwe regelgeving. Dit resulteert voor 2018 in een specifieker GDPR-vormingstraject gespreid over 4 namiddagen  waarin ook uw specifieke vragen aan bod kunnen komen:

  • 17 januari: "Bewustwording en governance"
  • 22 februari: "Register van verwerkingsactiviteiten "
  • 15 maart: "Beheer van verwerkers en rechten van betrokken"
  • en 18 april "Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en datalekken"

Meer informatie over het programma, data en inschrijvingsmodaliteiten vind je hier.

Vorming "Omgaan met burn-out in jouw team"
14 december 2017

We werken allemaal in een hectische omgeving, waar omstandigheden veranderen in sneltreinvaart. Leidinggevenden worden vaker geconfronteerd met medewerkers die vanwege burn-out een tijdje uit roulatie zijn.  

Als werkgever is het belangrijk om je medewerkers te ondersteunen zodat beide partijen zich bewust zijn van de nood aan preventie en vroegtijdig ingrijpen. Het is daarom belangrijk om de eerste tekenen van burn-out bij een medewerker te herkennen, dit bespreekbaar te maken en deze hierbij zo goed mogelijk te coachen. 
 
Tijdens deze opleiding worden je handvaten aangereikt om als leidinggevende signalen te herkennen, stress bespreekbaar te maken en krijg je tips mee voor nazorg. 

Meer informatie over het programma, de locatie en hoe je in te schrijven, vind je hier

Vorming "Transistory: wonen in welzijn"
8 december 2017 

Tot onze grote spijt werd SOM genoodzaakt deze vorming te annuleren.
Nood aan bijkomende info? Mail naar
vorming@som.be

In het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap verwijst men in artikel 19 naar het recht op wonen en hoe dit inclusief in de maatschappij georganiseerd moet worden. Zowel de overheid, de persoon met een handicap en de zorgaanbieder zijn hier betrokken partij. Met deze studiedag in De Finale te Berchem willen we het samenspel tussen deze drie partijen proberen verduidelijken en verschillende mogelijkheden belichten.

We houden deze Transistory helder, kort en bondig: workshops voorafgegaan door plenaire sessies, met concrete informatie om mee naar huis te nemen.

Infosessie "Gegevensbescherming: nieuw wetgevend kader vanaf 25 mei 2018"
23 november 2017

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of GDPR) zorgt voor belangrijke wijzigingen met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens. SOM zet je op het spoor om de regelgeving in je organisatie in te voeren.

De infosessie vindt plaats op donderdag 23 november 2017, van 14u tot 17u in het Congrescentrum De Finale te Antwerpen-Berchem. 

Uitgebreide informatie over deze infosessie vind je hier.

Vorming "Ondernemen in een context van vraaggestuurde zorg en hulpverlening" 24 oktober 2017

De evolutie van een aanbod- naar vraaggerichte hulpverlening vergt een andere aanpak van organisaties zowel op vlak van management als op vlak van organisatiestructuur. Deze vorming - verrijkt met praktische tools en voorbeelden - biedt u de nodige kennis en inspiratie om hiermee als sociale ondernemer samen met uw medewerkers aan de slag te gaan.

Hier vind je meer info.

GRATIS HR-vormingsaanbod voor de social profit sector in najaar 2017

Je kan nu inschrijven voor gratis opleidingen over actuele HR-thema’s, georganiseerd door Vivo in samenwerking met de werkgeversfederatie Verso en de vormingsfondsen.
Er staan 13 opleidingen op het programma, geoarganiseerd over heel Vlaanderen.
Je vindt alle praktische informatie en het inschrijvingsformulier terug op hun website.
Inschrijven kan tot vrijdag 7 juli 2017.
Met vragen kan je terecht bij Esther Ongenaed, 02 227 59 88 of Joke Sweygers,02 250 37 89
 

Hier vinden aangemelde leden de vormingsinitiatieven die voorbehouden zijn voor de leden.

Vragen: vorming@som.be