Login

Vorming en opleiding

Innovatiesessies SOM - sessie 1: Innovatie introduceren in jouw organisatie

SOM organiseert innovatiesessies om leden te inspireren. Jethro Hardeman zal de eerste sessie organiseren op donderdag 10/12 tussen 10u en 11u. Binnenkort krijg je meer informatie over de hele innovatiereeks. Tijdens de webinar krijg je een overzicht van de verschillende technologische ontwikkelingen die invloed hebben op de zorg. Daarnaast zal Jethro je een aantal handvatten geven om zelf te starten met innoveren. Inschrijven kan via dit online formulier

Informatie over de spreker

Jethro Hardeman (NL) heeft jarenlange ervaring in de langdurige zorg op het gebied van Ehealth en innovatie. Als eigenaar/ adviseur van www.innovatiestarters.nl helpt hij zorgorganisaties bij het innoveren van hun diensten of processen. Met zijn kennis over verschillende innovatiemethodieken (design thinking, VOORT, Lean startup) weet hij flexibel de brug te slaan tussen vraagstukken in de organisatie en de juiste aanpak. Daarnaast interviewt hij voor zijn podcast (ondernemen in de zorg) succesvolle ondernemers in de zorg om te onderzoeken welke kwaliteiten en eigenschappen we nodig hebben om succesvol te ondernemen in de zorg.

SOM nam Jethro onder de arm voor de coaching van een aantal organisaties in het kader van het VAPH coachingstraject.

Praten over Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in een superdiverse context: hiaten en hefbomen voor een betere hulpverleningsrelatie 

Deze webinar, georganiseerd door de Karel De Grote Hogeschool, vindt plaats op donderdag 3/12 tussen 20u en 21u30. Tijdens de online sessie zullen de onderzoekers van het project Communi-Act hun projectresultaten delen. Zij zullen het onder meer hebben over de ervaringen van divers-culturele ouders van kinderen met ASS en de ervaringen van professionals die werken rond ASS. Daarnaast zullen ze de tool presenteren die ze hebben ontwikkeld in samenwerking met ouders en hulpverleners om ondersteuning te bieden bij moeilijke hulpverleningscommunicatie. 

Meer info & inschrijven

Nieuw opleidingsformat Groeilabz versterkt sociale ondernemingen

Organisaties die openstaan voor vernieuwing presteren het best. Die eeuwige wijsheid geldt ook voor sociale ondernemingen. Daarom lanceert SOM samen met Verso, Groep Maatwerk, Herwin, Sociare, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind en Zorgnet-Icuro Groeilabz, een opleidingsformat voor managers binnen sociale ondernemingen.

Groeilabz bestaat uit een reeks sessies waarin je in een korte tijdsspanne jouw vaardigheden en kennis naar een hoger niveau tilt: 

- Je werkt rond een specifieke case.

- Je leert van collega’s uit sociale ondernemingen (uit verschillende sectoren!)

- De sessies worden professioneel begeleid door hoog aangeschreven experts.

Wil je je verdiepen in change management, digitalisering, financieel management, innovatieve arbeidsorganisatie, impactgericht ondernemen, intersectorale samenwerking en/of Sustainable Development Goals?

> Ontdek het aanbod van bootcamps en lerende netwerken op www.groeilabz.be

 

"SOM-webinar: Sterker aan de slag na de lockdown: Subsidiëring werkbaar werk & BCP"
26/06/2020

SOM organiseerde samen met Johan Carton & Dirk Roelens van onze partner Moore Belgium een interactieve webinar met twee onderwerpen: de uitbreiding van de subsidiemogelijkheden voor werkbaar werk én het Business Continuity Plan. Johan is als adviseur beslagen in het strategisch uitbouwen van organisaties en in de optimalisatie van processen en teams, steeds strevend naar de best werkbare oplossing voor de klant.  Dirk begeleidt organisaties in hun zoektocht naar het bereiken van “business excellence”.

Leden vinden, nadat je bent aangemeld, op de rechterzijde van deze webpagina de presentatie van deze uitermate boeiende webinar. Benieuwd?

"Zelfroosteren"
22 oktober 2019

Zelfroosteren is een flexibele manier van roosteren, rekening houdend met de behoeften van de organisatie enerzijds en de medewerkers anderzijds. SOM organiseert met medewerking van het FOD WASO, Unisoc en Déhora bestaande uit 2 luiken:

In de voormiddag gaan we in op alle arbeidsrechtelijke aspecten waarmee bij het plannen en roosteren moet rekening gehouden worden.
In de namiddag wordt een praktische toelichting geven van hoe zelfroosteren in de praktijk werkt.
Deze vorming is voorbehouden voor SOM-leden en vindt plaats op 22 oktober van 9:30u tot 16:30u in het auditorium van Syntra Antwerpen, Borsbeeksebrug 32 te 2600 Berchem.  De deelnameprijs bedraagt 100 EUR/persoonInschrijven kan tot uiterlijk 15 oktober 2019. 

Voor meer informatie stuur een mail t.a.v. ingrid.dekelver@som.be.

"e-Procurement"
14 juni 2019

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle overheidsopdrachten, behoudens enkele uitzonderingen, worden geplaatst via elektronische communicatiemiddelen (cf. Tekst & U!tleg 2019/30).  Dit geldt voor alle fasen van de procedure (bekendmaking, indienen offertes, gunning, enz.). Hiervoor werden elektronische platformen gecreëerd.  Deze verplichting geldt vanzelfsprekend ook voor socialprofitondernermingen die als aanbestedende overheid worden bestempeld, hetgeen veelal het geval is.
Tijdens onze infosessie loodsen we je graag door de verschillende applicaties zodat je hiermee vanaf 2020 vlot aan de slag kan. 

Iedereen is welkom op deze infosessie die plaatsvindt in Mundo-A te Borgerhout. 

"Wegwijs in de tewerkstellingsmaatregelen"
28 maart 2019

Met de 6° staatshervorming zijn heel wat tewerkstellingsmaatregelen verhuisd van het federale naar het Vlaamse bevoegdheidsniveau. Sommige maatregelen zijn behouden, anderen zijn hervormd of afgeschaft. Met deze infosessie wensen wij duidelijkheid te scheppen over de tewerkstellingsmaatregelen waarop u beroep kan doen.  
Voor deze informatiesessie kunnen wij rekenen op de deskundigheid van de heren Michaël De Gols (juridisch adviseur Unisoc) en Dirk Malfait (Adviseur Verso)

Deze vorming is voorbehouden voor SOM-leden en zal plaatsvinden in het Congrescentrum De Finale, auditorium, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen op 28 maart 2019 van 13:30u tot 16:00u (onthaal vanaf 13u00).

Meer info m.b.t. deelnamekosten en inschrijvingen vind je hier

"Overheidsopdrachten"
10 december 2018

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat we een vorming over overheidsopdrachten organiseerden. Sedertdien is de wetgeving ook enigszins gewijzigd. Tijd voor een opfrissing en update.  

We loodsen je op een praktijkgerichte manier door de complexe regelgeving. Tijdens de vormingsdag komen de basisprincipes aan bod en wordt het proces van het plaatsen van een overheidsopdracht stap voor stap toegelicht. Vervolgens gaan we ook dieper in op de te volgen uitvoeringsregels eens de opdracht voor werken, levering of diensten werd geplaatst.  

Je bent welkom op 10 december 2018 van 9u30 tot 16u in het auditorium van Syntra, Borsbeekbrug 32, 2600 Berchem. 

Deelnameprijs voor leden: 175 EUR/persoon. Niet-leden betalen 300 EUR/persoon.

Inschrijven kan tot uiterlijk 3 december 2018 via de link hierbij. Voor meer informatie stuur een mail t.a.v. vorming@som.be.

Campagnedag PVF 3.0
13 november 2018

Hoe kunnen we samen persoonsvolgende financiering laten slagen, zodat alle personen met een handicap de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben?

Op 13 november houdt SOM een campagnedag voor een betere toekomst voor persoonsvolgende financiering. 

SOM presenteert:
Kunst- &Vliegwerk-Spektakel-nog-aan-toe met acrobatisch jonglerende, tijgertemmende acts als daar zijn:

--> Kunnen wachtlijsten opgelost worden door meer budget?
--> Is autonomie belangrijker dan recht op zorg?
--> Sociaal ondernemen is een zaak van velen!

De kaartjesverkoop start bij de uitnodiging met programmadetails.  Je kan je plaats alvast reserveren via PVFcampagnedag@som.be.

Alvast dit: de tent wordt opgeslagen in Mechelen. De eerste voorstelling in de voormiddag van 10u tot 12u spelen we voor een ruim publiek. Iedereen welkom! De tweede voorstelling vanaf 13.30u is de SOM-only familievoorstelling waarbij je zelf in de piste komt te staan.
Begin maar vast te oefenen!

Vorming "Nieuwe wetgeving voor VZW’s "
15 oktober 2018

Sinds 1 mei 2018 geldt de nieuwe insolventiereglementering en kunnen vzw’s failliet worden verklaard.  En in 2019 zou de vzw-wet “inkantelen” in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) dat in voorbereiding is. Beide hervormingen hebben een grote impact op vzw’s en hun bestuurders. Marleen Denef (prof. KU Leuven-campus Brussel en vennoot Curia) zal voor ons de belangrijkste wijzigingen in kaart brengen en o.a. ingaan op de praktische gevolgen van deze hervormingen:

  • De toepassing van de insolventiereglementering op de vzw. 
  • Nieuwe definitie van de vzw in het WVV: onbeperkt commerciële activiteiten en verstrengd verbod op winstuitkering
  • Het nieuwe concept “sociale onderneming” in het WVV: definitie en verschil met vzw?
  • Overzicht van de wijzigingen in de werking van de vzw volgens het WVV
  • Gevolgen van de nieuwe regelgeving op de bestuurders en hun aansprakelijkheid 

Praktische info:  

Tijdstip en plaats: Deze vorming vindt plaats op 15 oktober 2018, van 9:30u tot 12:30 in het auditorium van Syntra, Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem (cf. bereikbaarheid).  Het onthaal start om 9:00u.

Deelnamekosten: iedereen is welkom! Leden van SOM betalen 100 euro/persoon, niet-leden betalen 150 euro/persoon.

Inschrijvingen: Inschrijven kan tot uiterlijk 4 oktober 2018 via inschrijvingen.  Opgelet: de plaatsen zijn beperkt.

Meer info kan je bekomen bij hekpdesk.sociaalrecht@som.be.  Tot dan!

Info- en uitwisselingssessie: Rol sociale ondernemers in het lokale beleid
21 september 2018

Met het memorandum lokaal beleid wil SOM jou een instrument in handen geven om je lokale politici aan te spreken en te wegen op het lokale beleid. 
 
Op vrijdag 21 september organiseren we in Syntra,  Borsbeeksebrug 32 te 2600 Berchem een info- en uitwisselingssessie over de rol van sociale ondernemers in het lokale beleid. We reiken instrumenten aan om na de verkiezingen lokaal de boer op te gaan en samenwerkingen op touw te zetten.  
 
Kruis deze datum alvast aan in je agenda. Je kan je hier inschrijven.

Update maatregelen werkbaar en wendbaar werk m.b.t. arbeidsduur en arbeidsreglement
20 maart 2018

Graag nodigen we je uit op onze vorming "Update maatregelen wet werkbaar en wendbaar werk m.b.t. arbeidsduur en arbeidsreglement". 
Met deze vorming beogen wij naast een juridische en praktische toelichting eveneens een antwoord te bieden op concrete vragen hieromtrent.
 
De vorming wordt gegeven door dhr. Franky Blomme, Sociaal Inspecteur- Directiehoofd van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Hij is een gekende lesgever in deze materie en auteur van meer dan 20 arbeidsrechtelijke boeken. 
 
De vorming zal plaatsvinden in het Congrescentrum De Finale, auditorium, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen op 20 maart 2018 van 9u30 tot 12u30 (onthaal vanaf 9u00).

Meer info m.b.t. deelnamekosten en inschrijvingen vind je hier

Vormingstraject gegevensbescherming
17 januari, 22 februari, 15 maart en 18 april 2018

Op de infosessie Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 23 november 2017 kondigden we reeds aan dat we je verder willen begeleiden bij de implementatie van deze nieuwe regelgeving. Dit resulteert voor 2018 in een specifieker GDPR-vormingstraject gespreid over 4 namiddagen  waarin ook uw specifieke vragen aan bod kunnen komen:

  • 17 januari: "Bewustwording en governance"
  • 22 februari: "Register van verwerkingsactiviteiten "
  • 15 maart: "Beheer van verwerkers en rechten van betrokken"
  • en 18 april "Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en datalekken"

Meer informatie over het programma, data en inschrijvingsmodaliteiten vind je hier.

Vorming "Omgaan met burn-out in jouw team"
14 december 2017

We werken allemaal in een hectische omgeving, waar omstandigheden veranderen in sneltreinvaart. Leidinggevenden worden vaker geconfronteerd met medewerkers die vanwege burn-out een tijdje uit roulatie zijn.  

Als werkgever is het belangrijk om je medewerkers te ondersteunen zodat beide partijen zich bewust zijn van de nood aan preventie en vroegtijdig ingrijpen. Het is daarom belangrijk om de eerste tekenen van burn-out bij een medewerker te herkennen, dit bespreekbaar te maken en deze hierbij zo goed mogelijk te coachen. 
 
Tijdens deze opleiding worden je handvaten aangereikt om als leidinggevende signalen te herkennen, stress bespreekbaar te maken en krijg je tips mee voor nazorg. 

Meer informatie over het programma, de locatie en hoe je in te schrijven, vind je hier

Vorming "Transistory: wonen in welzijn"
8 december 2017 

We houden deze Transistory helder, kort en bondig: workshops voorafgegaan door plenaire sessies, met concrete informatie om mee naar huis te nemen.In het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap verwijst men in artikel 19 naar het recht op wonen en hoe dit inclusief in de maatschappij georganiseerd moet worden. Zowel de overheid, de persoon met een handicap en de zorgaanbieder zijn hier betrokken partij. Met deze studiedag in De Finale te Berchem willen we het samenspel tussen deze drie partijen proberen verduidelijken en verschillende mogelijkheden belichten.

Infosessie "Gegevensbescherming: nieuw wetgevend kader vanaf 25 mei 2018"
23 november 2017

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of GDPR) zorgt voor belangrijke wijzigingen met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens. SOM zet je op het spoor om de regelgeving in je organisatie in te voeren.

De infosessie vindt plaats op donderdag 23 november 2017, van 14u tot 17u in het Congrescentrum De Finale te Antwerpen-Berchem. 

Uitgebreide informatie over deze infosessie vind je hier.

Vorming "Ondernemen in een context van vraaggestuurde zorg en hulpverlening" 24 oktober 2017

De evolutie van een aanbod- naar vraaggerichte hulpverlening vergt een andere aanpak van organisaties zowel op vlak van management als op vlak van organisatiestructuur. Deze vorming - verrijkt met praktische tools en voorbeelden - biedt u de nodige kennis en inspiratie om hiermee als sociale ondernemer samen met uw medewerkers aan de slag te gaan.

Hier vind je meer info.

GRATIS HR-vormingsaanbod voor de social profit sector in najaar 2017

Je kan nu inschrijven voor gratis opleidingen over actuele HR-thema’s, georganiseerd door Vivo in samenwerking met de werkgeversfederatie Verso en de vormingsfondsen.
Er staan 13 opleidingen op het programma, geoarganiseerd over heel Vlaanderen.
Je vindt alle praktische informatie en het inschrijvingsformulier terug op hun website.
Inschrijven kan tot vrijdag 7 juli 2017.
Met vragen kan je terecht bij Esther Ongenaed, 02 227 59 88 of Joke Sweygers,02 250 37 89
 

Hier vinden aangemelde leden de vormingsinitiatieven die voorbehouden zijn voor de leden.

Vragen: vorming@som.be