Login

Tools

 • Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) berekening van de kostprijs van de bedrijfstoeslag (Groep S) - gebruik deze tool alleen om u een eerste idee te vormen; laat de eigenlijke berekening altijd door uw sociaal secretariaat doen in functie van uw concreet dossier.
 • Bruto-Netto: berekening van bruto- naar nettoloon (LIANTIS)
 • Index Search: indexcijfers volgens de verschillende basissen (FOD Economie)
 • Ontslag en opzegging: 
  • berekening opzeggingstermijn en -vergoeding voor arbeiders en bedienden voor ontslagen vanaf 01/01/2014 (Claeys & Engels)
 • Pensioenberekening: raming van het toekomstig pensioenbedrag (RVP)
 • Rechtenverkenner: informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen (Vlaamse overheid)
 • Sociale balans: tool voor de berekening van de opleidingsinspanningen (VBO)
 • Vakantie: berekening aantal wettelijke vakantiedagen (LIANTIS)
 • Arbeidsreglement: Regelgeving, procedures en formulieren