Login

Links

Sociale Partners - Sociale Fondsen - Vlaamse Overheid - Federale Overheid - Europa - Data & Onderzoek - Tewerkstelling - PersoneelsbeleidWetgeving & Rechtspraak

Sociale Partners

Werkgeversorganisaties social profit

 • Verso - Vereniging voor Social Profit Ondernemingen vzw
 • UNISOC - Unie van socialprofitondernemingen vzw
 • BRUXEO - Brusselse Confederatie van Social-Profit Ondernemingen vzw 

Interprofessionele werkgeversorganisaties

 • VOKA - Vlaams netwerk van ondernemingen
 • VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen
 • UNIZO - Unie van Zelfstandige Ondernemers
 • Boerenbond

Werknemersorganisaties social profit

Sociale Fondsen

De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in de schoot van de Paritaire Comités en Subcomités Fondsen voor Bestaanszekerheid opgericht:
- de Fondsen 'Risicogroepen', die ondermeer tussenkomen in de kosten voor opleiding en inschakeling van mensen uit de risicogroepen
- de Fondsen 'Sociale Maribel', die over de toekenning beslissen van middelen voor bijkomende tewerkstelling.

Deze Fondsen zijn georganiseerd binnen verenigingen van sociale fondsen:

 • VSPF - Vlaamse Social-Profitfondsen vzw
 • FE.BI - Vereniging van Federale en Bicommunautaire Sociale Fondsen vzw
 • VESOFO - Vereniging van de Sociale Fondsen van de non profit sector vzw
 • APEF - Association Paritaire pour l'Emploi et la Formation asbl

Vlaamse Overheid

 • Vlaanderen.be - portaalsite Vlaamse overheid
 • Vlaams Parlement
 • WVG - Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • WSE - Beleidsdomein Werk en Sociale Economie
 • Wonen - Administratie Woonbeleid
 • SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
 • VESOC - Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité
 • VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
 • Sociale kaart - overzicht van voorzieningen in de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • BBB - Beter Bestuurlijk Beleid                 

Federale Overheid

Europa

Data & Onderzoek

Tewerkstelling

Personeelsbeleid

 • HR-wijs - advies in medewerkersbeleid aan werkgevers in de socail profit
 • VIVO - Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit
 • IF-IC - Instituut voor Functieclassificatie 

Wetgeving & Rechtspraak