Login

Links

Sociale Partners - Sociale Fondsen - Vlaamse Overheid - Federale Overheid - Europa - Data & Onderzoek - Tewerkstelling - Wetgeving & Rechtspraak

Sociale Partners

Werkgeversorganisaties social profit

Werknemersorganisaties social profit

Interprofessionele werkgeversorganisaties

 • VOKA - Vlaams netwerk van ondernemingen
 • VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen
 • UNIZO - Unie van Zelfstandige Ondernemers
 • Boerenbond

Interprofessionele werknemersorganisaties

Sociale Fondsen

De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in de schoot van de Paritaire Comités en Subcomités Fondsen voor Bestaanszekerheid opgericht:
- de Fondsen 'Risicogroepen', die ondermeer tussenkomen in de kosten voor opleiding en inschakeling van mensen uit de risicogroepen
- de Fondsen 'Sociale Maribel', die over de toekenning beslissen van middelen voor bijkomende tewerkstelling.

Deze Fondsen zijn georganiseerd binnen verenigingen van sociale fondsen:

 • VSPF - Vlaamse Social-Profitfondsen vzw
 • FE.BI - Vereniging van Federale en Bicommunautaire Sociale Fondsen vzw
 • VESOFO - Vereniging van de Sociale Fondsen van de non profit sector vzw
 • APEF - Association Paritaire pour l'Emploi et la Formation asbl

Vlaamse Overheid

 • Vlaanderen.be - portaalsite Vlaamse overheid
 • Vlaams Parlement
 • VGC - Vlaamse Gemeenschapscommissie
   
 • WVG - Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • WSE - Beleidsdomein Werk en Sociale Economie
 • Wonen - Administratie Woonbeleid
   
 • SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
 • VESOC - Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité
   
 • VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
   
 • Sociale kaart - overzicht van voorzieningen in de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
 • Vlaamse Infolijn
 • BBB - Beter Bestuurlijk Beleid               

Federale Overheid

Europa

Data & Onderzoek

Tewerkstelling

 • VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
 • Werk.be - Startpunt voor werk en sociale economie
 • Aandeslag.be - Overzicht van voordelen en premies van alle tewerkstellingsmaatregelen in België
 • Talentontwikkelaar - bouwstenen voor een sterke onderneming    

Wetgeving & Rechtspraak