Login

Akkoorden

Vlaamse akkoorden

  • Sectorconvenant 2018-2019 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de social profit
  • Vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit voor de periode 2018-2020 – VIA 5 
  • Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit voor de periode 2011 tot 2015 - VIA 4 (02/12/2011)
  • Vlaams Akkoord voor de non profit/social profit 2006-2010 - VIA 3 (06/06/2005)
  • Vlaams Intersectoraal Voorakkoord voor de Social Profitsector 2000-2005 - VIA 2 (29/03/2000)
  • Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector (Gezin en Welzijn) 1998-2000 – VIA 1 
  • Regeerakkoord Vlaamse regering 2014-2019 

Federale akkoorden