Login

Nieuws van en voor SOM leden

Lancering Kindreflex

Veel kinderen groeien op in een moeilijke of zelfs verontrustende thuissituatie. De coronacrisis maakte dat eens te meer duidelijk. Om daar extra op in te zetten, werd op 29/06 de Kindreflex gelanceerd voor de ziekenhuizen, de Centra Algemeen Welzijnswerk en de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

De Kindreflex is een methodiek die zich richt op hulpverleners van volwassen cliënten met als opzet om het thema ouderschap bespreekbaar te maken. Enerzijds moet het ouders de kans geven om over hun kinderen en bezorgdheden te praten. Anderzijds stelt het hulpverleners in staat om verontrustende situaties snel te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen.

Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling ontwikkelde deze methodiek, bestaande uit 6 stappen die hulpverleners kunnen toepassen in de begeleiding van elk van hun cliënten. In Nederland heeft het instrument reeds zijn diensten bewezen. Na een pilootproject in de Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen, wordt de Kindreflex nu verder uitgerold naar de ziekenhuizen, de CAW’s en de CGG’s. Het komt dus niet enkel toe aan gezinsbegeleiders; van àlle hulpverleners – van psycholoog tot spoedarts – wordt verwacht hiermee de ‘reflex’ te maken en dus het gesprek over ouderschap aan te gaan.

De methodiek is geenszins bedoeld als ‘klachteninstrument’. Het is een instrument om bezorgdheden duidelijk te maken. Het geeft handvatten om de schroom bij hulpverleners weg te werken en om gezinnen tijdig te ondersteunen waar nodig. Als er extra hulp of ondersteuning nodig is, kan men terecht bij gespecialiseerde partners.

Meer info vind je op www.kindreflex.be

Links

Kindreflex