Login

Nieuws van en voor SOM leden

Kinderopvang eist beloofde subsidies

Het beloofde GROEIPAD voor de subsidies kinderopvang blijft uit, hierdoor komt de financiële leefbaarheid van de organisatoren kinderopvang onder zware druk.

Zij tonen dagelijks hun engagement om kwaliteitsvolle opvang aan te bieden, ondanks vaak moeilijke marktposities en afnemende financiële mogelijkheden. De Vlaamse overheid toont slechts stilzwijgen.  We vragen daarom aan de Vlaamse regering en Minister van Welzijn Jo Vandeurzen om de gemaakte beloftes na te komen en werk te maken van het beloofde financiële groeipad. We willen niet inboeten op kwaliteit en onze opvang leefbaar houden in het belang van ons personeel en de dienstverlening aan de gezinnen.  

In 2018 willen we tenminste de eerstvolgende stap kunnen maken naar het sectorale minimumloon voor alle kinderbegeleiders en in 2020 een gelijke behandeling van alle IKT opvang!

Een campagne die werd opgezet door enkele lokale organisatoren kinderopvang, gesteund door SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw en enkele collegae. 

Lees het artikel Kinderopvang eist beloofde subsidies dat vandaag in De Morgen hierover verscheen.

Organisatoren kinderopvang slaan alarm

BETAALBAARHEID & KWALITEIT kinderopvang in het gedrang.

Vlaamse Regering kom uw beloftes na! 

In 2014 kreeg de kinderopvang in Vlaanderen nieuwe regelgeving bij het decreet Opvang van Baby’s en Peuters. Het doel van dit decreet is om te komen tot kwaliteitsvolle opvang, voldoende opvangplaatsen, toegankelijk voor iedereen. De opvang moet zowel betaalbaar zijn voor de ouders als financieel (over)leefbaar voor de organisatoren van de opvang. Het beloofde GROEIPAD voor de subsidies kinderopvang blijft uit, financiële leefbaarheid organisatoren kinderopvang onder zware druk. Er is een nieuw, trapsgewijs subsidiesysteem uitgewerkt, waarbij is afgesproken dat... LEES VERDER (actiegroep 'groeipad 2020')

De Megafoon: 2de editie!

Voor het tweede jaar op rij reikt Oikonde Leuven in 2018 ‘De Megafoon’ uit: een financiële ondersteuning voor initiatieven die het welzijn van kwetsbare mensen maar ook in de brede samenleving willen bevorderen.  En die dat willen realiseren ook met vrijwilligers of andere niet-professionelen. De eerste prijs bedraagt 15000 EUR, de tweede en derde telkens 2500 EUR. De gekozen initiatieven krijgen bovendien een stevige ‘megafoon’ in de media, zodat de inspiratie uitdeint.

Over het ontstaan van ‘De Megafoon’:  Toen Oikonde Leuven op 1 januari 2014  bij decreet opging in een nieuw provinciaal geheel, viel haar tijdschrift direct weg (terwijl voor Oikonde sensibilisering en meebouwen aan een zorgzame samenleving een evidente opdracht was voor het welzijnswerk) en dreigde ook haar missie en inspiratie te verdampen. Daarom stak een aantal mensen de voorbije twee jaar de koppen bij mekaar. In eerste instantie wordt een jaarlijkse Oikondeprijs ‘De Megafoon’ uitgereikt. In een volgende fase wil Oikonde een Denktank oprichten rond Welzijn, die zich ook naar het vormingswerk, de profit sector en de ruime samenleving zou richten:  Omdat Welzijn geen patent is van professionelen en integendeel een zaak van alle burgers.  In de eerste editie van De Megafoon werd door 46 geëngageerde en zorgzame initiatieven een dossier ingediend. De Ruimte Vaart, Het Ventiel en Auxilia werden de eerste laureaten.

Op 22 februari 2018 zal voor de tweede keer De Megafoon uitgereikt worden, en uiterlijk op 9 oktober 2017 moeten hiervoor de kandidaturen ingediend zijn.  

Op de website van Oikonde Leuven is alle verdere info m.b.t. De Megafoon te vinden.

Wil je samen vooruit? Leer uit agressie-incidenten

De “Agressie? Speel erop in!”-campagne behandelt vier aspecten van het levend maken en houden van een agressiebeleid. Dit voorjaar richt Icoba de  spots op het thema: opvolgen van agressie-incidenten. Dat doet Icoba met de slogan “Samen vooruit. Leer eruit.”

Agressie richt schade aan en laat sporen na. Volg de nasleep van een incident goed op en trek lessen voor de toekomst. Hoe kunnen gelijkaardige incidenten vermeden of teruggeschroefd worden? En hoe bed je deze afspraken structureel in in je agressiebeleid? Daarvoor zijn afspraken nodig over:

  • wie volgt de agressie-incidenten op - wie zijn sleutelfiguren?  hoe geraken de sleutelfiguren op de hoogte van een incident?
  • wat volgen deze sleutelfiguren precies op , waartoe en hoe?
  • en wat koppelen ze terug naar de medewerkers?

Icoba maakt dit thema zichtbaar met een poster, sticker, brochure en gadget. De toolbox is aangevuld met praktische doe- en praatactiviteiten. Net als bij de vorige thema’s kan je intekenen op een reeks van tweewekelijkse elektronische weetjes en tips.  Je kan ook gratis inschrijven  op de trefdag voor sleutelfiguren of op de jaaropleiding tot agressiecoach  in samenwerking met Impuls vzw.

In mei 2017 krijgen alle organisaties uit de Vlaamse opvoedings- en huisvestingssector en de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector een sensibilisatiepakket. Ze kunnen het materiaal kosteloos bijbestellen. Organisaties uit andere sectoren kunnen het materiaal tegen betaling van port- en productiekosten verkrijgen. Al het materiaal is ook gratis te downloaden op www.agressiespeeleropin.be.

Save the date!

Kom op 14 december 2017 naar ‘Agressie? Speel erop in! – Dé Finale’ in de Brabanthal te Leuven.

Het wordt een bruisende mix van studiedag en beurs om de campagne in al haar facetten af te sluiten. We besteden ook bijzondere aandacht aan  vrijheidsbeperkende maatregelen. Inschrijven kan hier.

De RuimteVaart vzw wint de eerste Megafoon 

De vzw De RuimteVaart is de eerste laureaat van De Megafoon, een onderscheiding die de vzw Oikonde Leuven toekent aan een welzijnsinitiatief dat op bijzondere wijze bijdraagt tot een meer zorgzame samenleving.

Op 12 januari werd ‘De Megafoon’ voor de eerste keer uitgereikt aan 3 laureaten (uit 44 ingezonden projecten die allen op één of andere manier wegbereiders zijn naar een meer zorgzame samenleving). De ‘winnaar’: het project ‘De Ruimtevaart’ kreeg 15.000 € en ‘Auxilia’ en ’Het Ventiel’ kregen beiden 2500 € (samen met een mooie ets van kunstenaar Roeland Kotsch)

Het evenement op 12 januari (aaneengebonden door Phara De Aguirre) werd door de aanwezigen gesmaakt. Maar onze belangrijkste taak bestaat er in om die projecten een stem te geven en te laten doorsijpelen naar de bredere samenleving.

Hier lees je het persbericht. Meer info op www.oikondeleuven.be