Login

Lidmaatschap

Met meer dan 500 aangesloten sociale ondernemingen is SOM de meest complete werkgeversorganisatie in de social profit op de terreinen welzijn, gezondheid, wonen en tewerkstelling. SOM geeft sociaal ondernemers een stem en is de pluralistische en progressieve werkgeverskoepel die de belangen van de leden op diverse niveaus ondersteunt. Ook werkt ze beleidsbeïnvloedend, biedt ze dienstverlening en informatie aan en faciliteert ze de uitwisseling van expertise en know how tussen haar leden.

Hebt u interesse om aan te sluiten bij SOM?

Een aanvraag tot lidmaatschap kan u indienen via het aansluitingsformulier. Uw vraag wordt spoedig voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die beslist over het aanvaarden van nieuwe leden.

Bel +32 479 37 98 33  voor meer informatie.

Bijzondere voordelen voor onze leden:

  • Uw belangen worden door SOM behartigd.
  • U ontvangt alle informatie over uw sector of een intersectoraal thema dat u aanbelangt.
  • U krijgt aantrekkelijke kortingen (Reprobel, telefonie, verzekeringen, etc.).
  • U kunt gebruik maken van onze gratis juridische helpdesk.
  • U wordt via snelle berichtgeving doorlopend op de hoogte gehouden van relevante wet- en regelgeving en van nieuwe CAO's.
  • U praat mee wanneer het over uw sector of uw belangengebied gaat.
  • Gratis persoonlijk en snel advies voor al uw juridische en inhoudelijke vragen.
  • Gratis abonnement Tekst & U!tleg.
  • 50% korting op studie- en vormingsdagen van SOM.
  • U kan gratis uw vacature laten plaatsen op de website.