Login

Visie en missie

Visie

Voor SOM zijn de sociale ondernemingen in de socialprofitsector waardevolle maatschappelijke initiatieven van een zorgzame samenleving. SOM erkent daarbij de rol van de private, gesubsidieerde en openbare initiatieven en waardeert het pluralisme binnen de sociale ondernemingen als de kleurrijke uitdrukking van de maatschappelijke diversiteit.

Voor SOM gaat het daarbij niet alleen om respect, maar ook om de participatie van al wie bij de organisatie van een kwaliteitsvolle dienstverlening betrokken moet zijn. Dat betekent dat de eigen positie en de specifieke inbreng van de gebruikers, de vrijwillige en professionele medewerkers, de bestuurders en alle beleidspartners erkend worden. Dit alles in het kader van de opdrachten van de overheid én met het oog op een verantwoord werkgeverschap. Deze democratische beleidsvorming zorgt voor een stevig maatschappelijk draagvlak voor elke sociale onderneming, waar dialoog en verdraagzaamheid tot de organisatiecultuur moeten behoren.

Missie

SOM verenigt, ondersteunt en vertegenwoordigt de sociale ondernemingen in de brede socialprofitsector tot een kwaliteitsvolle zorg en een rechtvaardige sociale politiek, die de individuele en sociale rechten van alle burgers realiseert en versterkt. Deze maatschappelijke opdracht wordt door het SOM opgenomen vanuit een pluralistische en democratische visie.