Login

Historiek

SOM is ontstaan in april 2014 en is voortgegroeid uit het Verbond Sociale Ondernemingen. Het Verbond Sociale Ondernemingen (VSO) vzw werd in 1994 opgericht als eerste pluralistische en progressieve werkgeversorganisatie.

In de voorbije 20 jaren evolueerde VSO tot een confederatie van verschillende werkgeversfederaties die samen ruim 500 sociale ondernemingen met 33.000 medewerkers vertegenwoordigen in de socialprofitsectoren gezondheid, welzijn, werk en wonen.

VSO neemt als erkende en representatieve werkgeversorganisatie de vertegenwoordiging en belangenbehartiging van sociale ondernemingen op in het sociaal overleg.

VSO verzorgt een uitgebreide dienstverlening aan de aangesloten federaties en hun leden door overleg, beleidsontwikkeling, informatieverstrekking en adviesverlening inzake werkgeversmateries en sociaal overleg.

Op 12 mei 2014 onderging het VSO een metamorfose en werd SOM de federatie van Sociale Ondernemingen vzw opgericht.

Voortaan zijn individuele sociale ondernemingen rechtstreeks aangesloten bij SOM. Als erkende werkgeversorganisatie neemt SOM het voor hen op in het sociaal overleg. SOM is ook hun sectorale en intersectorale belangenverdediger, op vraag en op maat. Het sociaal ondernemerschap van zijn leden stelt SOM meer dan ooit centraal.